Điều kiện tiếp nhận bảo hành

 • Sản phẩm đang trong thời hạn bảo hành, có dán tem bảo hành của ZenoPCB.
 • Tem bảo hành, tem kiểm tra không có dấu hiệu bị tháo ra dán lại, không bị rách, đứt.
 • Có hóa đơn mua hàng đối với khách mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng ZenoPCB, hoặc có mã đơn hàng và số điện thoại mua hàng đối với khách mua hàng online tại các sàn TMĐT và tại ZenoPCB (để chúng tôi truy lục lịch sử xuất bán của sản phẩm).
 • Có cung cấp video bóc kiện hàng lúc mới nhận và kiểm tra sản phẩm hoạt động tốt (vì trước khi giao  ZenoPCB đã kiểm tra kĩ nên chắc chắn rằng quý khách nhận hàng và sử dụng đúng thông số thì sản phẩm sẽ hoạt động tốt).

Địa điểm tiếp nhận bảo hành

 • Tại tất cả các chi nhánh của  ZenoPCB trên toàn quốc.
 • Lưu ý, trong trường hợp quý không thể mang sản phẩm trực tiếp đến chi nhánh  ZenoPCB để bảo hành, quý khách có thể gửi đến thông qua các đơn vị vận chuyển, khi đó phí vận chuyển được quy định như sau:
  • Quý khách gửi sản phẩm cần bảo hành đến Cửa hàng để yêu cầu bảo hành thì phí vận chuyển do quý khách tự chi trả.
  •  ZenoPCB gửi lại sản phẩm đã bảo hành cho quý khách thì phí vận chuyển do ZenoPCB tự chi trả.
  • Trong trường hợp khách hàng báo lỗi, yêu cầu bảo hành và gửi sản phẩm đến ZenoPCB , nhưng Điện tử ZenoPCB kiểm tra sản phẩm vẫn hoạt động tốt thì quý khách phải chịu phí vận chuyển cả 02 chiều (gửi đến  ZenoPCB và gửi trả về cho quý khách).

Thời hạn bảo hành

 • Thời hạn bảo hành được quy định trên thông tin chi tiết của mỗi sản phẩm tại ZenoPCB
 • Thời gian bắt đầu có hiệu lực và thời hạn bảo hành được thể hiện trên tem bảo hành dán trên mỗi sản phẩm nếu có bảo hành.