Checkout example · Bootstrap v5.0

Báo giá

  • Thời gian sản xuất
    Liên hệ Zalo để được tư vấn :
    SĐT 097.111.3732

GIA CÔNG PCB

front back

Loại sản phẩm

Số lượng:


Thông số PCB

Số lớp:

Kiểu đơn hàng:


Panel:

Cột
x
Dòng

Viền:

Thông số panel
Số lượng panel sau ghép: 75 / 6 = 13 Panel
Lựa chọn:
Vì số panel bạn ghép hiện đang bị lẻ ảnh hưởng tới việc sản xuất của nhà máy nên vui lòng chọn lại theo yêu cầu bên dưới. Xin cảm ơn!

Độ dày:

Độ dày đồng hoàn thiện:

Màu sắc:

Bề mặt hoàn thiện:

Phương pháp test:

Yêu cầu đặc biệt:


SMT ASSEMBLY

Số lượng mạch:

Số mặt gia công:

Số điểm hàn SMD/ 1 mạch:

Điểm

Số điển hàn DIP/ 1 mạch:

Điểm

Tổng số linh kiện dán

Tổng số linh kiện cắm:

Phương thức đóng gói

Xác nhận SMT:

Kích thước PCB:

cm cm

STENCIL

Loại Stencil:

Mặt stencil:

Kích thước (mm):

Số lượng:

Yêu cầu đặc biệt: